www.euromince.net

Slovensko 1999 P27 - 200 Sk Pavol Országh Hviezdoslav - proof

Slovensko » Mince Sk

  • Hviezdoslav proof
    Hviezdoslav proof

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Rok: 1999 Kvalita: proof

Pavol Országh Hviezdoslav (2.2.1849 - 8.11.1921) - básnik, dramatik a prekladateľ, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry. Svojou tvorbou položil základy moderného slovenského básnictva.

Je autorom široko koncipovaných cyklov reflexívnej, prírodnej, občianskej a intímnej lyriky (Žalmy a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Letorosty, Dozvuky, Krvavé sonety) a epických skladieb, ktoré zobrazujú život dedinského ľudu a slovenského zemianstva (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský). Samostatný okruh v jeho tvorbe tvorí biblická epika, spoločensky a filozoficky aktualizujúca biblické námety (Agar, Ráchel, Kain, Vianoce, Sen Šalamúnov). Najvýznamnejším dramatickým dielom je tragédia Herodes a Herodias s hlbokou filozofickou náplňou, ktorá predstavuje jeden z vrcholov slovenskej dramatickej tvorby. Mimoriadny význam majú aj Hviezdoslavove majstrovské preklady z diel svetovej literatúry.

Údaje o minci

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: "HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 14 100 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 400 ks
Demonetizované: 800 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

 zdroj: www.nbs.sk

Cena:240.00EUR
Dostupné ihneď