www.euromince.net

Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof

Slovensko » Mince Sk

  • Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof
    Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof
  • Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof
    Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof
  • Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof
    Slovensko 2003 P38 - 1000 Sk 10. výročie vzniku Slovenskej republiky - proof

Pamätná strieborná minca v hodnote 1 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Rok: 2003 Kvalita: proof

Demokratická revolúcia v novembri 1989 ukončila v Česko-Slovensku vyše 40-ročnú vládu komunistického režimu a umožnila politickú, hospodársku a sociálnu transformáciu spoločnosti. Priniesla aj riešenie štátoprávneho usporiadania, ktoré pre odlišné stanoviská rozhodujúcich politických síl na Slovensku a v Čechách vyústilo do dohody o rozdelení štátu.

Prvého januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Od prvých dní jej existencie bolo potrebné riešiť zložité ekonomické problémy vrátane zavedenia novej meny, urýchlene vybudovať sústavu ekonomických a politických inštitúcií a zakotviť nový štát na medzinárodnej scéne. Dnes môžeme konštatovať, že Slovenská republika sa úspešne začlenila do medzinárodnej spolupráce. Už v roku svojho vzniku sa stala členom OSN, Rady Európy a podpísala dohodu o pridružení k Európskym spoločenstvám. V roku 2000 sa stala členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, čím sa zaradila medzi 30 najvyspelejších krajín sveta. Výsledky volieb v septembri 2002 vytvorili predpoklad na pokračovanie reforiem a kontinuity zahraničnopolitickej orientácie. To sa odrazilo na skutočnosti, že Slovensko bolo v novembri 2002 pozvané na vstup do NATO a v decembri 2002 dostalo ponuku na vstup do Európskej únie. Slovensku sa tak otvorili nové perspektívy v zjednotenej Európe.

Údaje o minci

Autor: akad. soch. Miloš Vavro
Materiál: Ag 999/1000
Hmotnosť: 62,207 g (2 oz)
Tvar: štvorec so zaoblenými vrcholmi
Rozmer: 43,6 x 43,6 mm
Hrana: prerušovane vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 10 000 ks vo vyhotovení proof
Emisia: 19. 5. 2003

zdroj: www.nbs.sk

Cena:210.50EUR
Dostupné ihneď