www.euromince.net

Slovensko 1999 P29 - 200 Sk Slovenská filharmónia - proof

Slovensko » Mince Sk

Ilustračné fotky

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej filharmónie. Rok: 1999 Kvalita: proof

Slovenská filharmónia, významná umelecká inštitúcia, predstaviteľka a šíriteľka slovenskej hudobnej kultúry, vznikla v roku 1949. Od založenia sa sústredila na podnecovanie a propagáciu domácej hudobnej tvorby. Jej základom sa stal rovnomenný symfonický orchester, prvé profesionálne štátne hudobné teleso s primárnym zameraním na koncertnú činnosť. Orchester začal pôsobiť pod vedením významných dirigentských osobností Václava Talicha a Ľudovíta Rajtera. Počas 50 rokov koncertnej činnosti s ním spolupracoval rad významných domácich i hosťujúcich dirigentov, umelcov, sólistov i celých umeleckých kolektívov.

Okrem symfonického orchestra pôsobia na pôde inštitúcie aj ďalšie významné umelecké súbory predstavujúce špičku slovenského interpretačného umenia - Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester, Musica aeterna a Moyzesovo kvarteto, ktoré svojimi nahrávkami a účasťou na zahraničných festivaloch a zájazdoch šíria slovenskú hudobnú a interpretačnú kultúru vo svete.

Údaje o minci

Autor: akad. soch. Michal Gavula
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: "HUDBA - UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 14 100 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 400 ks
Demonetizované: 300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:275.50EUR
Dostupné ihneď