www.euromince.net

Slovensko 2000 P31 - 500 Sk Samuel Mikovíni - proof

Slovensko » Mince Sk

  • Slovensko 2000 P31 - 500 Sk Samuel Mikovíni - proof
    Slovensko 2000 P31 - 500 Sk Samuel Mikovíni - proof
  • Slovensko 2000 P31 - 500 Sk Samuel Mikovíni - proof
    Slovensko 2000 P31 - 500 Sk Samuel Mikovíni - proof

Ilustračné fotky

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k 250. výročiu úmrtia Samuela Mikovíniho. Rok: 2000 Kvalita: proof

Samuel Mikovíni (1686 - 23. 3. 1750) - učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, patrí k popredným predstaviteľom vedy a techniky v 18. storočí.

Jeho znalosti a schopnosti boli prínosom pre viaceré vedecké disciplíny i hospodársku prax. Vo svojom diele spojil umelecký talent s osvietenským pohľadom na astronómiu, geografiu, kartografiu a hydrológiu. Vyhotovil prvé moderné mapy väčšiny stolíc Uhorska, pričom vychádzal z vlastných meraní a použil vlastnú unikátnu kartografickú metódu. Projektoval a realizoval ochranné hrádze na Dunaji a Váhu, budoval regulačné a odvodňovacie stavby vo viacerých regiónoch Uhorska. Vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne, pre ktorú realizoval úpravu hradného vrchu a stavbu vodárne. V okolí Banskej Štiavnice využíval vodu zo sústavy umelých jazier na banské účely. V roku 1735 z poverenia panovníka založil v Banskej Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej riaditeľom a profesorom. Aj jeho zásluhou patrilo vtedajšie stredoslovenské baníctvo k technicky najvyspelejším na svete.

Údaje o minci

Autor: Ing. Milan Virčík
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis: "KARTOGRAF - MATEMATIK - STAVITEĽ..."
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 11 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované: 600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:340.50EUR
Dostupné ihneď