www.euromince.net

Slovensko 2001 P34 - 500 Sk Tretie tisícročie - proof

Slovensko » Mince Sk

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk k začiatku tretieho tisícročia. Rok: 2001 Kvalita: proof

V posledný deň roku 2000 sme sa rozlúčili veľkolepými oslavami a ohňostrojmi s druhým tisícročím a vstúpili do nového, tretieho tisícročia. Tento výnimočný časový medzník v dejinách ľudstva je aj vhodnou príležitosťou na zamyslenie sa.

Rozvoj civilizácie a poznania vo všetkých sférach ľudskej činnosti, rýchly pokrok v oblasti vedy a techniky prinášajú mnohé pozitívne výsledky. Rastie životná úroveň obyvateľstva a predlžuje sa ľudský život. Naďalej sa však vynárajú aj mnohé problémy, súvisiace s hrozbou zneužitia ľudského poznania, s potrebou ochrany životného prostredia a pomoci najchudobnejším krajinám sveta. Do nového tisícročia vstupujeme s nádejou, že bude obdobím humánnejším, tolerantnejším a ďalší vývoj povedie k väčšej ochote riešiť konflikty mierovou cestou a k zvýšeniu zodpovednosti za všetko, čo zanecháme ďalším generáciám.

 

Údaje o minci

Autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 999/1000
Hmotnosť: 31,10 g (1 oz)
Tvar: trojuholník so zaoblenými stranami
Priemer: 45 mm (opísaná kružnica)
Hrana: hladká
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 17 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 4 000 ks
Demonetizované: 400 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

 zdroj: www.nbs.sk

Cena:170.00EUR
Dostupné ihneď