Slovensko 2000 P30 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof

Slovensko » Mince proof SK

 • Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
  Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
 • Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
  Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
 • Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
  Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
 • Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof
  Slovensko 2000 - 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium - proof

Pamätná strieborná minca v hodnote 2000 Sk Jubilejný rok 2000 - bimilénium. Rok: 2000 Kvalita: proof

Jubilejný rok 2000 predstavuje významný časový medzník v dejinách ľudstva, je posledným rokom dvadsiateho storočia a súčasne posledným rokom druhého tisícročia. Je zároveň "magickým rokom", v ktorom sa zmenia všetky číslice letopočtu.

Kresťanský svet sa chystá osláviť toto unikátne výročie predovšetkým ako dvetisíce výročie narodenia Ježiša Krista. Jeho posolstvo obety a lásky je stále aktuálne a svojím všeľudským obsahom oslovuje nielen kresťanov, ale aj príslušníkov iných náboženstiev i ľudí bez vyznania. Prelom tisícročí ponúka tiež možnosť pripomenúť si historické medzníky v dejinách národov i celého ľudstva, je príležitosťou na zamyslenie sa nad budúcnosťou, ktorú v značnej miere ovplyvní duchovná a kultúrna úroveň ľudstva, jeho schopnosť vzájomnej pomoci, spolupráce, porozumenia a tolerancie.

Údaje o minci

 
Autor: Štefan Novotný
Materiál: Ag 999/1000
Hmotnosť: 124,414 g
Priemer: 65 mm
Hrana: hladká
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 4 000 ks vo vyhotovení proof

zdroj: www.nbs.sk

Cena:655.50EUR
Dostupné ihneď