Slovensko 2013 SRE17BAG14 - 10 € NBS - 20. výročie vzniku - bk

Slovensko » Mince

  • 10 € Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku bk
    10 € Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku bk
  • 10 € Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku bk
    10 € Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku bk

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur Národná banka Slovenska – 20. výročie vzniku. Rok: 2013 Kvalita: bežná kvalita

Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993 po rozdelení Česko-Slovenska ako centrálna banka Slovenskej republiky. Počas svojej 20-ročnej histórie zohrávala významnú úlohu vo všetkých zásadných menových a hospodárskych udalostiach našej krajiny a podieľala sa na formovaní jej dnešného postavenia v spoločnom európskom dome.

V prvých rokoch svojej existencie sa Národná banka Slovenska usilovala o zabezpečenie stability novej slovenskej meny. Rýchla menová odluka znamenala, že výmena  peňazí kolkovaním prebehla za rekordne krátky čas štyroch dní a príprava a tlač nových slovenských bankoviek a razba mincí trvala len niekoľko mesiacov. Dôležitú úlohu zohrávala NBS pri zavedení eura. Už niekoľko rokov pred jeho zavedením sa podieľala na plnení ekonomických a právnych kritérií potrebných na jeho prijatie.

Od roku 2009, keď bolo na Slovensku prijaté euro je NBS súčasťou Eurosystému. Spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny, sa spolupodieľa na príprave menovopolitických rozhodnutí Európskej centrálnej banky a zodpovedá za výkon menovej politiky na Slovensku.

Údaje o minci

Autor: Averz: PhDr. Kliment Mitura
Reverz: Mgr. art. Roman Lugár
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: „NBS – CENTRÁLNA BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: v bežnom vyhotovení 4 100 ks
v proof vyhotovení 9 150 ks
Emisia: 11. 1. 2013

zdroj: www.nbs.sk

Cena:22.50EUR
Dostupné ihneď