Slovensko 2009-2015 Ag KOMPLET bk

Slovensko » Mince

  • Slovensko 2009-2016 Ag KOMPLET bkLET bk
    Slovensko 2009-2016 Ag KOMPLET bkLET bk

Komplet kolekcia 23xAg slovenských eurových zberateľských mincí v bežnej kvalite.

Poznámka: prospekty, pamätné listy (ak boli k minci vydané)

Zoznam:

1. Aurel Stodola - 10/2009
2. Národný park Veľká Fatra - 20/2009
3. UNESCO - Drevené chrámy - 10/2010
4. Martin Kukučín - 10/2010
5. Národný park Poloniny - 20/2010
6. Zoborské listiny - 10/2011
7. Memorandum národa slovenského - 10/2011
8. Ján Cikker - 10/2011
9. Pamiatková rezervácia Trnava - 20/2011
10. Pamiatková rezervácia Trenčín - 20/2012
11. Majster Pavol z Levoče - 10/2012
12. Chatam Sofer - 10/2012
13. Anton Bernolák - 10/2012
14. Národná banka Slovenska - 10/2013
15. Pamiatková rezervácia Košice - 20/2013
16. Jozef Karol Hell - 10/2013
17. Matica slovenská - 10/2013
18. Jozef Murgaš - 10/2014
19. Dubnícke bane - 20/2014
20. Karpatské bukové pralesy - 10/2015

21. Ľudovít Štúr - 10/2015
22. Ladislav Nádaši-Jégé - 10/2016
23. Pamiatková rezervácia Banská Bystrica - 20/2016

Nezrealizované motívy zberateľských mincí: Jozef Murgaš, Dubnícke bane

Cena:970.50EUR
Dostupné ihneď