Slovensko 2004 Z10 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ

Zlaté mince|Slovensko » Zlaté mince

 • Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
  Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
 • Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
  Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
 • Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
  Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
 • Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
  Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
 • Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ
  Slovensko 2004 - 10 000 Sk Vstup SR do EÚ

Pamätná bimetalová zlatá a paládiová minca v hodnote 10000 Sk k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Rok: 2004 Kvalita: proof

Európska únia je výsledkom procesu zjednocovania Európy, ktorý sa začal po druhej svetovej vojne. Jej predchodcami boli Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (1951), Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske hospodárske spoločenstvo (1957). K ich zakladajúcim štátom – Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku a Taliansku – sa postupne pridali Dánsko, Írsko, Veľká Británia, Grécko, Španielsko a Portugalsko. Po vzniku EÚ pristúpili Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Názov Európska únia bol prijatý vo februári 1992, keď bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej únii, ktorá vstúpila do platnosti v novembri 1993. Európska únia je založená na zásadách slobody, demokracie, rešpektovaní ľudských práv a slobôd. Je základným cieľom je podporovať udržateľný a vyvážený ekonomický a sociálny pokrok, najmä vytvorením zóny bez vnútorných hraníc, posilňovaním ekonomickej a sociálnej súdržnosti a zavedením hospodárskej a menovej únie s jednotnou menou.

Prvého mája 2004 sa uskutočnilo najväčšie rozširovanie Európskej únie v jej histórii a k doterajším 15 členským krajinám pribudlo desať nových - Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

Údaje o minci

Autor: averz: Štefan Novotný
reverz: Ján Černaj
Materiál: Au 999/1000
Pd 999/1000
Hmotnosť: 24,8828 g
Au 12,4414 g (2/5 OZ)
Pd 12,4414 g (2/5 OZ)
Tvar: päťuholník
Priemer: 40 mm (opísaná kružnica)
23 mm - zlatá platnička
Hrana: hladká
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 200 ks vo vyhotovení proof
Emisia: 3. 5. 2004

zdroj: www.nbs.sk

Cena:730.50EUR
Dostupné ihneď