www.euromince.net

Slovensko 1998 P21 - 200 Sk Slovenská národná galéria - proof

Slovensko » Mince Sk

Ilustračné fotky

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 50. výročiu založenia Slovenskej národnej galérie. Rok: 1998 Kvalita: proof

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla v roku 1948 ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrnovýchovná inštitúcia. Jej činnosť sa zameriava na akvizíciu, výskum, ochranu, reštaurovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach. Spočiatku sa akvizičná činnosť orientovala najmä na maliarstvo, sochárstvo, kresbu a grafiku, neskôr sa rozšírila o artefakty úžitkového a insitného umenia, o oblasť scénografie, umeleckej fotografie, architektúry a o kolekciu intermediálnych tendencií.

SNG vydáva množstvo umenovednej literatúry. K dispozícii má najväčšiu umenovednú knižnicu na Slovensku, archív výtvarného umenia a centrálny katalóg. Sídli v neskorobarokovej budove na dunajskom nábreží v Bratislave.

Údaje o minci

Autor: Ing. Milan Virčík
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis "GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 16 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
Demonetizované: 700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:195.50EUR
Dostupné ihneď