www.euromince.net

Slovensko 1995 P10 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof

Slovensko » Mince proof SK

  • Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof
    Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof
  • Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof
    Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof
  • Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof
    Slovensko 1995 - 200 Sk Rok ochrany európskej prírody - proof

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k Roku ochrany európskej prírody. Rok: 1995 Kvalita: proof

Rok 1995 vyhlásila Rada Európy za Rok ochrany európskej prírody (European Nature Conservation Year - ENCY 1995). Pokračuje týmto v dlhodobej tradícii šírenia myšlienky starostlivosti o životné prostredie. Slovensko sa stalo členom Rady Európy 30.6.1993. V tomto roku sa utvoril aj Slovenský výbor pre ENCY 1995. V auguste 1994 schválila vláda Slovenskej republiky Celospoločenský program ENCY 1995. Slovensko sa v ňom hlási k ideálom a posolstvu tejto celoeurópskej kampane, ktorej cieľom je pripomenúť význam ochrany prírody a zaktivizovať okrem úzkeho okruhu ochranárskych organizácií aj celú spoločnosť. V rámci Celospoločenského programu ENCY 1995 pre Slovensko boli realizované viaceré projekty - mapovanie, záchrana a obnova mokradí, ochrana ekologicky významných biotopov, ozeleňovanie miest, obcí a areálov škôl, revitalizácie riečnej siete a mnohé iné.

Údaje o minci

Autor: Miroslav Ronai
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: opakujúci sa nápis: "ENCY 1995"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 30 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
Demonetizované: 11 100 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:180.50EUR
Dostupné ihneď