www.euromince.net

Slovensko 2003 P40 - 200 Sk Jozef Škultéty - proof

Slovensko » Mince proof SK

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho. Rok: 2003 Kvalita: proof

Jozef Škultéty (25.11.1853 – 19.1.1948) – literárny kritik a historik, prozaik, jazykovedec, editor, prekladateľ a publicista, doživotný správca Matice slovenskej a univerzitný profesor - patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia a bojovníkom za národný život a slovenskú kultúru. Začínal publikovaním poviedok, významnejšie sú však jeho literárnokritické a literárnohistorické diela. Na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín predstavoval a kriticky hodnotil tvorbu súčasných i starších slovenských autorov, slovanskú a inú svetovú literatúru. Venoval sa tiež historickým prácam. Zaoberal sa jazykovedou, pričom sa zameral najmä na gramatiku a spisovnú normu slovenčiny. Absolvoval študijnú cestu do Ruska, nadviazal styky s poprednými osobnosťami Ruska, Srbska, Poľska i Švédska, ktoré ho neraz navštívili. Svojou činnosťou viac ako pol storočia výrazne ovplyvňoval a usmerňoval vývin a rozvoj politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku. 

Údaje o minci

Autor: Miroslav Ronai
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 11 500 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 700 ks
Emisia: 3. 11. 2003
Demonetizované: 500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

 zdroj: www.nbs.sk

Cena:45.50EUR
Dostupné ihneď