Cook Islands 2010 HAH 280 meteorite $5 silver

Austrália a Oceánia

  • Cook Islands 2010 HAH 280 meteorite $5 silver proof
    Cook Islands 2010 HAH 280 meteorite $5 silver proof
  • Cook Islands 2010 HAH 280 meteorite $5 silver proof
    Cook Islands 2010 HAH 280 meteorite $5 silver proof

Ako tzv uhlíkový chondrid je HAH 280 zaradený do veľmi vzácnej CK4 skupiny! Vedecká analýza potvrdzuje, že meteorit je asi 700 miliónov rokov starší než naša 4,5 miliardy rokov stará slnečná sústava.
Meteorit HAH 280 pochádza z tzv asteroidového pásu. Dnes sa  všeobecne predpokladá, že tento pás vznikol z prvotnej slnečnej hmloviny. Výskumy ukázali, že v CK4 meteorite je až 220 aminokyselín. Tieto poskytujú základ pre bielkoviny, ako zložky buniek. Preto sú určité špekulácie, ktoré prezentujú, že možno práve také meteority, ako je HAH 280 mohli priniesť základ pre život na zemi.

Cena:480.00EUR
ihneď