www.euromince.net

Slovensko 1996 P12 - 200 Sk Samuel Jurkovič - proof

Slovensko » Mince proof SK

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 200. výročiu narodenia Samuela Jurkoviča. Rok: 1996 Kvalita: proof

Významným obdobím v histórii Slovenska sú štyridsiate roky 19. storočia, kedy vyvrcholila snaha skupiny slovenskej inteligencie o konštituovanie novodobého slovenského národa a dosiahnutie jeho svojbytnosti. Významným predstaviteľom tejto skupiny bol učiteľ Samuel Jurkovič (9.2.1796 - 13.7.1873 Brezová pod Bradlom), národovec a bojovník za hospodárske povznesenie slovenského ľudu. Ako všestranne činný kultúrno-osvetový pracovník sa zaslúžil o zvýšenie úrovne dedinských škôl, stál pri zrode čitateľských spolkov a knižníc pre široké ľudové vrstvy. Založil Slovenské národné divadlo nitranské, ktoré sa stalo na dlhú dobu vzorom pre rozvíjajúce sa slovenské ochotnícke divadelníctvo. V celoeurópskom kontexte je významný vznik Spolku gazdovského v Sobotišti, ktorý založil v roku 1845 ako prvé svojpomocné úverové družstvo na európskom kontinente, čím sa natrvalo zapísal do dejín svetového družstevníctva.

Údaje o minci

Autor: akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: "V službách národa"
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 27 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
Demonetizované: 10 700 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
400 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:169.50EUR
Dostupné ihneď