www.euromince.net

Slovensko 1994 P07 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof

Slovensko » Mince proof SK

  • Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof
    Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof
  • Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof
    Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof
  • Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof
    Slovensko 1994 - 500 Sk Národný park Slovenský raj - proof

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk Ochrana prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj. Rok: 1994 Kvalita: proof

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy. Napriek pomerne malej rozlohe sa na jeho území nachádzajú všetky povrchové reliéfy, od nížin až po veľhory. Mnohé prírodné útvary a územia sa pre svoju hodnotu stali predmetom štátnej ochrany. Na území je 5 národných parkov a viacero chránených krajinných oblastí.

Slovenský raj bol pre svoje jedinečné prírodné krásy v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 za národný park. Reliéf krajiny je charakteristický nádhernými kaňonmi, hlbokými tiesňavami a roklinami, množstvom vodopádov, bohatstvom jaskýň a priepastí. Na území je 180 jaskýň, jedinou prístupnou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Nevšednými krásami vyniká prielomová dolina rieky Hornád. Národný park má spolu s ochranným pásmom rozlohu 32 764 ha, 90 % rozlohy zaberajú lesy, vyznačuje sa rozmanitosťou flóry a fauny.

Údaje o minci

Autor: akademický sochár Imrich Svitana
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 29 900 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 400 ks
Demonetizované: 11 200 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:170.50EUR
Dostupné ihneď