www.euromince.net

Slovensko 1993 P02 - 200 Sk Kodifikácia spisovnej slovenčiny - proof

Slovensko » Mince Sk

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 150. výročiu kodifikácie spisovnej slovenčiny. Rok: 1993 Kvalita: proof

Pod vplyvom ťažkého sociálneho postavenia, národnostného útlaku Slovákov a celoeurópskych tendencií silnejúceho národnoemancipačného hnutia sa v 30. rokoch 19. stor. vyprofilovala silná revolučná vlastenecná generácia. Na jej čele stáli: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Ich zásluhou výrazne pokročil proces konštituovania Slovákov na moderný národ, ktorý sa začal dožadovať svojho štátoprávneho postavenia. Významným krokom v tomto procese bola kodifikácia spisovnej slovenčiny. Zásady nového spisovného jazyka boli prijaté na stretnutí Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom v roku 1843, ktoré Štúr neskôr rozpracoval v diele Nauka reči slovenskej. Hoci pokusy o kodifikáciu slovenčiny sa vyskytli aj v predchádzajúcom období, no štúrovská slovenčina sa ukázala ako najvhodnejšia, najživotaschopnejšia a bola prijateľná pre celý národ.

Údaje o minci

Autor: Miroslav Ronai
Materiál: Ag 750, Cu 250
Hmotnosť: 20 g
Priemer: 34 mm
Hrana: vlys
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 37 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
Demonetizované: 5 682 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)

zdroj: www.nbs.sk

Cena:90.50EUR
Dostupné ihneď