www.euromince.net

Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof

Slovensko » Mince Sk

 • Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
  Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
 • Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
  Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
 • Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
  Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
 • Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof
  Slovensko 2008 P53 - 500 Sk Národný park Nízke Tatry - proof

Ilustračné fotky

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk Ochrana prírody a krajiny - Národný park Nízke Tatry. Rok: 2008 Kvalita: proof

Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 1978 na území s rozlohou takmer 73 tisíc ha. Svojimi prírodnými a krajinárskymi hodnotami sa radí medzi najvýznamnejšie geografické celky Slovenska. Na jeho území sa nachádzajú rozsiahle krasové systémy. Medzi najvýznamnejšie krasové doliny patria Jánska a Demänovská dolina s najhlbšími a najdlhšími jaskynnými systémami na Slovensku. Rozpätie nadmorskej výšky od 355 m po 2043 m, pestrá geologická stavba, členitý reliéf a dlhodobé využívanie územia podmieňujú výskyt rôznorodých biotopov a mnohých druhov fauny a flóry. Tu žijúce populácie medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho či kuvika kapcavého sú kľúčové pre existenciu týchto druhov na Slovensku. Z flóry možno spomenúť mach ochyreu tatranskú a večernicu slovenskú, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete a druhy lomikameň pozmenený a kučeravec čiarkovitý, ktoré nenájdeme nikde inde na Slovensku. Svojou krásou upútajú plesnivec alpínsky, poniklec slovenský, horcokvet Clusiov alebo soldanelka karpatská.

Údaje o minci

Autor: Karol Ličko
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: v bežnom vyhotovení: 4 300 ks
v proof vyhotovení: 4 800 ks
limitovaný náklad je maximálne 9 500 ks
Emisia: 13. 5. 2008

zdroj: www.nbs.sk

Cena:180.50EUR
Dostupné ihneď